Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương làm việc với Đảng ủy Bộ Xây dựng

Phương án thiết kế TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ – KĨ THUẬT CẦN THƠ
Dự án này có sự tham gia của các thành viên CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ – XÂY DỰNG & NỘI THẤT TTK

kết hợp với HUY KHUONG CONSULTANT COMPANY.

Top

Liên
hệ
với
chúng
tôi
ngay!