Nghiệm thu Dự thảo Tiêu chuẩn và Chỉ dẫn kỹ thuật của Viện Vật liệu Xây dựng

Phương án thiết kế công trình HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ CẦN THƠ
Dự án này có sự tham gia của các thành viên trong CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ – XÂY DỰNG & NỘI THẤT TTK  kết hợp với HUY KHUONG CONSULTANT COMPANY.
Top

Liên
hệ
với
chúng
tôi
ngay!