Mô tả chi tiết công việc

- Phát triển và duy trì các chính sách và thủ tục, đảm bảo các dự án được hoàn tất trong vòng ngân sách đã duyệt và duy trì hoạt động tốt nhất cho hạ tầng cơ sở hệ thống CNTT  của Công ty.

- Giám sát và quản lý tất cả các hoạt động:cơ sở hạ tầng, dự án về CNTT, phần cứng, phần mềm, thiết bị- vật tư- trang thiết bị cho hệ thống CNTT của cty.

- Quản lý nhân sự -Hỗ trợ tư vấn - đào tạo nhân viên phòng IT.

- Tham mưa cho Ban giám đốc các giải pháp tối ưu vè mạng nội bộ, internet, quản trị hệ thống ERP.

-Kiểm soát các hoạt động IT về truy cập, án ninh thiết bị. an ninh trong vận hàng, trao đổi thông tin, tiếp nhận & phát  triển duy trì hệ thống thông tin.

- Các công việc liên quan đến server, hạ tầng mạng,dich vụ mạng, hệ thống doanh nghiệp ERP, website cty.

1  Tin khác

Top

Liên
hệ
với
chúng
tôi
ngay!